Selasa November 21 , 2017

Kuasa Di Dalam Perkataan

Pdm. Daniel Rudianto
Sabtu, 21 Mei 2016

“Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya.” Ibrani 5:8-9

Baca Selanjutnya: Kuasa Di Dalam Perkataan

 

Roh Kudus Anugrah Yang Terbesar

Pdt. Simon Kostoro
Minggu, 15 Mei 2016

Bacaan: Kisah Para Rasul 2:1-4

Hari Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia yang dirayakan oleh semua gereja, namun kita tidak mau hanya sekedar merayakannya, tetapi kita juga mau mengalami pengalaman Pentakosta itu, karena pengalaman Pentakosta masih disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya hingga saat ini. Roh Kudus adalah anugrah. Arti anugrah ialah pemberian yang cuma-cuma, bukan berdasarkan perbuatan, kesalehan atau jasa-jasa kita. Dan “cuma-cuma” di sini bukan berarti tidak berharga, tetapi justru karena harganya terlalu mahal untuk dibayar, karena harganya adalah salib Kristus, maka Roh Kudus dikaruniakan. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib kemudian Ia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, barulah kemudian Roh Kudus dicurahkanNya kepada gerejaNya (Kis. 2:33). Dan anugrah Roh Kudus adalah anugrah yang terbesar, mengapa? Sebab Roh Kudus adalah suatu Pribadi, yang tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Itulah yang membuat anugrah Roh Kudus menjadi sesuatu yang berharga dan layak untuk dikejar.

Baca Selanjutnya: Roh Kudus Anugrah Yang Terbesar

 

Doa Yang Menggerakkan Allah dan Firman yang Mengubahkan Manusia

Pdt. Yusak Tjong
Sabtu, 14 Mei 2016

Roh Kudus adalah pemberian Allah, dan kita terima sebagai kasih karunia. Kita memang perlu tekun, setia dan sungguh-sungguh, tetapi dipenuhi Roh Kudus itu tanpa syarat (Yoh. 20:22). Peranan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang itu sangat penting. Allah dalam melakukan pekerjaanNya selalu ada 2 sasaran:

Baca Selanjutnya: Doa Yang Menggerakkan Allah dan Firman yang Mengubahkan Manusia

   

Roh Manusia Dalam Persekutuannya Dengan Roh Allah

Pdt. Yusak Tjong
Minggu, 8 Mei 2016

Bacaan: Lukas 24:50-53

Ada tiga macam roh yang perlu kita ketahui, yaitu: Roh Allah, roh manusia dan roh iblis. Roh manusia adalah bagian dalam persekutuan dengan Allah, sebab roh manusia inilah yang berhubungan dengan Roh Allah. Saat ini kita melaksanakan 10 hari doa seperti yang dilakukan murid-murid sesuai perintah Tuhan, kita perlu memperhatikan roh kita. Roh manusia inilah yang akan berbicara kepada kita.

Baca Selanjutnya: Roh Manusia Dalam Persekutuannya Dengan Roh Allah

 

Titel-Titel Roh Kudus

Pdt. Simon Kostoro
Sabtu, 7 Mei 2016

Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka: “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?” Akan tetapi mereka menjawab dia: “Belum, bahkan kami belum pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus.” Kisah Para Rasul 19:1-2

Baca Selanjutnya: Titel-Titel Roh Kudus

   

Halaman 31 dari 152

"Mengampuni, Mendoakan, Memberkati"

Pdt. Yusak Tjong

Gereja Pantekosta di Indonesia Lembah Dieng

Jl. Lembah Dieng H1 Malang

phone (0341) 551692

fax (0341) 559435

 

contact : support@gpdilembahdieng.com

www.gpdilembahdieng.com